Lewap Page - Strona Główna

Programowanie -> | DOWNLOAD | Delphi | C++ | C# | Java | CNC | WEBMASTER | Flash | JavaScript | PHP & MySQL |

Sterowanie
Strona Główna <
Wstecz <
Angielski
Rozmowki <
Alfabet <
Gramatyka <
Idiomer PHP <
Pytania i odpow. <
Gramatyka test <
Informacje
o Łodzi i regionie <
Systemy Oper. <
Nr.Kierunkowe <
Kody do Gier <
Krwidawstwo <
Sieci LAN <
Statystyki
O Autorze <
Statystyki <


Lewap Page - Informacje o sieciach lokalnych LAN
  Ogólne informacje o sieciach lokalnych LAN: 

1. Schemat poł±czeń kabli sieciowych w sieciach LAN. Generalnie istniej± dwa rodzaje kabli sieciowych:

Kabel sieciowy niekrosowany (standard EIA/TIA568A): służy do ł±czenia komputerów ze switchami albo z hubami. Wtyczki na obydwóch końcach kabla niezależnie czy krosowanego czy niekrosowanego zarabiamy w ten sam sposób. Aby zrobić kabel sieciowy niekrosowany chwytamy wtyczkę RJ45 tak aby otwór (dziura) na kabel był skierowany do nas a zatrzask wtyczki był skierowany do dołu.  Następnie zdejmujemy izolację ze skrętki sieciowej i układamy kable w kolejno¶ci jak poniżej, zaczynaj±c od strony lewej:

- Biało zielony
- Zielony
- Biało pomarańczowy
- Niebieski
- Biało niebieski
- Pomarańczowy
- Biało br±zowy
- Br±zowy

Kabel sieciowy krosowany (standard EIA/TIA568B): służy do bezpo¶redniego ł±czenia dwóch komputerów. Je¶li chcemy zrobić taki kabel to postępujemy analogicznie jak w przypadku kabla niekrosowanego (opis powyżej) z tym że zmieniamy kolejno¶ć kabli we wtyczkach na następuj±cy:

- Biało pomarańczowy
- Pomarańczowy
- Biało zielony
- Niebieski
- Biało niebieski
- Zielony
- Biało br±zowy
- Br±zowy

2. Tworzenie sieci na 2 kartach sieciowych: je¶li chcemy poł±czyć dwa komputery w sieć to możemy to zrobić na 2 kartach sieciowych. Przygotowujemy odpowiednio długi kabel sieciowy krosowany i przechodzimy do konfigurowania sieci. Opiszę to na przykładzie Windows XP, wchodzimy do Panelu Sterowania i klikamy na ikonę Poł±czenia Sieciowe. Je¶li mamy zainstalowane w systemie karty sieciowe to Windows sam wy¶wietli nam tam ikony odpowiadaj±ce poł±czeniom możliwym za pomoc± tych kart. Klikamy prawym przyciskiem myszy na takiej ikonie i wybieramy z menu Wła¶ciwo¶ci. Zaznaczamy opcję: Pokaż Ikonę w Obszarze Powiadomień Podczas Poł±czenia. Następnie w oknie które się wy¶wietli w czę¶ci: To Poł±czenie Wykorzystuje Następuj±ce Składniki klikamy dwukrotnie na pozycji: Protokół Internetowy (TCP/IP). W oknie które się otworzy w zakładce Ogólne zaznaczamy opcję: Użyj Następuj±cego Adresu IP i w polu Adres IP wpisujemy 192.168.0.1 w polu Maska Podsieci wpisujemy: 255.255.255.0. Na drugim komputerze postępujemy analogicznie tylko Adres IP zmieniamy na 192.168.0.2. W taki oto sposób możemy poł±czyć w sieć dwa komputery. Je¶li chcemy poł±czyć w sieć więcej niż 2 komputery albo rozdzielić internet na 2 komputery to musimy dokupić jeszcze jedn± kartę sieciow± albo skorzystać z pomocy urz±dzeń typu HUB, SWITCH ewentualnie ROUTER. Poniżej opiszę najważniejsze różnice pomiędzy tymi poszczególnymi urz±dzeniami sieciowymi.

3. HUB czyli "nieinteligentny rozgałęĽnik sygnału": HUB jest urz±dzeniem które odbiera sygnał z jednego portu i wysyła go na wszystkie pozostałe oprócz portu Ľródłowego (tego na który nadawca wysłał sygnał). W czasie kiedy jedna stacja nadaje pozostałe musz± słuchać. Według IEEE - Bridge i Switch s± to dwie nazwy dla tego samego urz±dzenia. Przyjęło się jednak, że jako Bridge okre¶la się urz±dzenie 2-portowe, a nazwę Switch stosuję się do urz±dzeń o większej liczbie portów. Przy uzyciu HUBa nie jest możliwe równoczesne nadawanie i odbieranie danych przez wiele podł±czonych komputerów oraz nie jest możliwa praca w trybie fullbuplex (jednoczesne nadawanie i odbieranie sygnału). Istniej± 2 rodzaje HUBów, starszego typu 10Mbit/s i nowsze 100Mbit/s. Szybko¶ć ta nie ma może aż takiego znaczenia je¶li używamy HUBów 10Mbit/s tylko do np. rozdzielenia sygnału internetowego między kilka komputerów lecz je¶li zechcemy przesyłać większe pliki między komputerami to wtedy odczujemy różnicę w stosunku do urz±dzeń pracuj±cych na 100Mbit/s.

4. SWITCH czyli "inteligentny przeł±cznik": SWITCH jest urz±dzeniem które dane odebrane z jednego portu wysyła tylko do portu, do którego jest wpięty adresat tych danych. Możliwe jest równoczesne nadawanie i odbieranie danych przez wiele komputerów podł±czonych do jednego SWITCHA. Poza tym SWITCH pozwala na równoczesn± komunikację w dwóch kierunkach - pracę w fullduplex. SWITCHE pracuj± w zasadzie tylko w szybko¶ci 100Mbit/s. SWITCH ma jeszcze jedn± przewagę nad HUBem - uniemożliwia lub skutecznie utrudnia podsłuchiwanie transmisji innych komputerów (a co za tym idzie skutecznie utrudnia analizę samej sieci i problemów w niej występuj±cych). Dlaczego mówi się że SWITCH jest "interligentny" ? dlatego że niejednokrotnie SWITCH samoczynnie rozpoznaje i dopasowuje się do rodzaju poł±czenia (10Mbit/s albo 100Mbit/s), potrafi też często samoczynnie rozpoznać czy doł±czone kable s± wykonane w standardzie krosowanym czy niekrosowanym (tzw. Uplink). Te cechy czyni± SWITCH dużo bardziej inteligentniejszym urz±dzeniem od HUBa. Nie zaleca się zakupu HUBów, SWITCHE o szybko¶ci 100Mbit/s s± w tej chwili niejednokrotnie tańsze od HUBów 10Mbit/s, a więc zakup HUBa może okazać się nieopłacalny. Zarówno SWITCHe jak i HUBy s± "przeĽroczyste" dla sygnału, to znaczy że sygnał przechodzi przez nie w niezmienionej "formie", np. je¶li ISP (dostawca sygnału internetowego) wymaga podania nowego adresu MAC karty sieciowej (np. przy jej zmianie) to po wpięciu kabla od ISP do SWITCHA nic się nie zmieni i nie będziemy musieli podawać ISP nowego adresu MAC, sygnał przejdzie przez SWITCH i dojdzie do naszej karty sieciowej w komputerze. Ta cecha odróżnia HUBy i SWITCHE od ROUTERów które już nie s± "przeĽroczyste" dla sygnału sieciowego.

5. ROUTER czyli "zaawansowany rozdzielacz sygnału": ROUTER jest najbardziej zaawansowanym sprzętem wykorzystywanym do budowy sieci komputerowych. Istnieje wiele rodzajów Routerów, opiszę różnice między nimi na podstawie funkcji które mog± obsługiwać. Najprostsze Routery rozdzielaj± sygnał z ł±cz komutowanych albo z portów RS-232, linie komutowane to np. POTS (zwykły analogowy telefon) albo ISDN (telefonia cyfrowa), wad± ł±cz komutowanych jest to że płaci się za okre¶lony czas poł±czeń (impulsy). Do portu RS-232 mog± być podł±czane stałe dostępy typu SDI (usługa TP S.A.). Bardziej zaawansowane Routery rozdzielaj± sygnał z kabla zakończonego wtykiem RJ45 czyli ze standardowej wtyczki używanej do zakańczania kabli sieciowych ale również np. ISDN. Jednak niektórzy operatorzy ¶wiadcz±cy usługi ADSL jak np. TP S.A. "wycwanili się" dostarczaj±c w pakietach instalacyjnych modemy ADSL które s± podł±czane do komputera przez port USB. Router który rozdziela sygnał z gniazda RJ45 nie poradzi sobie wtedy z rozdzieleniem sygnału z modemu podł±czanego przez USB. Lecz istniej± Routery które maj± wbudowane modemy ADSL, do takich modemów podł±czamy bezpo¶rednio linię telefoniczn± wtykiem RJ11. Routery takie niekiedy maj± jako wyj¶cie tylko jeden port RJ45 do podł±czenia kabla sieciowego albo jednocze¶nie maj± również wyj¶cie USB np. Asmax AR-701u. Taki dodatkowy port USB po podł±czeniu do komputera jest w nim widoczny jako dodatkowe poł±czenie sieciowe, więc dzięki niemu możemy podł±czyć od razu 2 komputery. Jest wada takiego rozwi±zania ponieważ port USB ograniczy przepustowo¶ć w sytuacji kiedy np. będziemy chcieli przesłać pliki miedzy 2 takimi komputerami. Można to obej¶ć podł±czaj±c do portu RJ45 dodatkowego Huba lub Switcha. Następn± grup± Routerów s± takie które maj± wbudowany modem ADSL oraz Switch (najczę¶ciej 4 portowy). Do takich urz±dzeń możemy od razu bez po¶rednictwa dodatkowego Switcha podł±czyć 4 komputery. Oprócz wyj¶ć i wej¶ć jakie posiadaj± Routery różni± się one również wbudowanymi funkcjami. Najważniejsze z takich funkcji to: NAT - translacja adresów, sygnał jest rozdzielany na przył±czone komputery mimo tego że do urz±dzenia jest podł±czone ł±cze które ma np. tylko jeden adres IP, Firewall czyli zapora przeciw włamaniom sieciowym (Hakerzy itd.). Uplink czyli funkcja która sprawi że nie będziesz się zastanawiał czy zrobić kable krosowane czy niekrosowany bo Router sam to rozpozna. Zupełnie osobn± grup± urz±dzeń s± urz±dzenia bezprzewodowe, wad± takich urz±dzeń jest niższy transfer niż w Routerach które s± poł±czone kablami, zwykle w tańszych urz±dzeniach transfer nie jest większy od 11Mb/s.

sierp.net/faq - Polecam nieoficjalne FAQ grupy pl.comp.networking