Lewap Page - Strona Główna

Programowanie -> | DOWNLOAD | Delphi | C++ | C# | Java | CNC | WEBMASTER | Flash | JavaScript | PHP & MySQL |

Sterowanie
Strona Główna <
Wstecz <
Angielski
Rozmowki <
Alfabet <
Gramatyka <
Idiomer PHP <
Pytania i odpow. <
Gramatyka test <
Informacje
o Łodzi i regionie <
Systemy Oper. <
Nr.Kierunkowe <
Kody do Gier <
Krwidawstwo <
Sieci LAN <
Statystyki
O Autorze <
Statystyki <


Lewap Page - Angielski Słownictwo: Rozmówki

  Angielski Słownictwo - Rozmówki: 

[oSamymSobie]  [Przywitanie]  [PrzedstawianieSię]  [zWizytą]  [PodstawowePytania]  [ProśbyPodziekowania]  [Telefon]  [InneWyrazenia]  [Pogoda]  [Czas]  [Rodzina]  [Wyksztalcenie]  [PytaniaODrogę]  [WarsztatSamochodowy]  [NaStacjiKolejowej]  [NaLotnisku]  [OdprawaPaszportowa]  [Zakwaterowanie]  [wRestauracji]  [KupowanieŻywności]  [ZwiedzanieMiasta]  [ZakupyOgólne]  [NaPoczcie]  [wBanku]  [NaPosterunku]  [uLekarza]  [wTeatrze]  [RozrywkiSportowe] 


 Idiomer - program mojego autorstwa do nauki Idiomów, polecam ->  
 Nauka On-Line - >> IdiomerPHP <<   >> PYTANIA <<   

Do góry   O samym sobie - About Yourself:

Do you speak English ? (DU ju spik YNglysz) - Czy mówisz po angielsku ?
Yes, I do. But let me use my phrasebook (JES aj DU but let mi JUZ maj FREJZbuk) - Tak. Ale pozwól że będę używać moich rozmówek.
What is your name ? (ŁOT yz jor NEJM) - Jak się nazywasz ?
My first name is Adam, and my last name is Nowak (maj FERST nejm yz Edem end maj LAST nejm yz NOwak) - Na imię mam Adam, a na nazwisko Nowak.
Where you are from ? (ŁER ar ju FROM) - Skąd jesteś ?
How old are you ? (hał OLD ar JU) - Ile masz lat ?
Forty one (forty ŁAN) - Czterdzieści jeden.
Where do you live ? (ŁER du ju LYW) - Gdzie mieszkasz ?
In Cracow (yn KRAkoł) - W Krakowie.
How long do you plan to stay here ? (hał LON du ju PLEN tu STEJ hyje) - Ile planujesz tutaj zostać ?
About two weeks (eBAŁT tu ŁIKS) - Około dwa tygodnie.
What is your address in this country ? (ŁOT yz jor eDRES yn dys KANczry) - Jaki jest twój adres w tym kraju ?
I live with friends (aj LYW łydh FRENDZ) - Mieszkam z przyjaciółmi.
Do you smoke ? (DU ju SMOŁK) - Czy palisz ?
No, I don't (NOŁ aj dołnt) - Nie.
Can you drive a car ? (KEN ju DRAJW e kar) - Czy umiesz prowadzić samochód ?
Yes. I have an international driving license (JES aj HEW en inteNEszynel DRAJwyn LAJsens) - Tak. Mam międzynarodowe prawo jazdy.
Can you meet me tomorrow ? (KEN ju MIT mi tuMOroł) - Czy możesz się ze mną spotkać jutro ?
Yes, I can. About four P.M. (YES aj ken eBAŁT for pi em) - Tak mogę. Około czwartej po południu.
Do you have family here ? (Du ju hew FEmyly hyje) - Czy masz tutaj rodzinę ?
Do you have children ? (DU ju hew CZYLdren) - Czy masz dzieci ?
How many children do you have ? (HAŁ meny CZYLdren du ju HEW) - Ile masz dzieci ?
Where are your children now ? (ŁER ar jor CZYLdren NAŁ) - Gdzie są twoje dzieci teraz ?
Are you single or married ? (ar ju SYNgyl or MEryd) - Czy jesteś wolny czy żonaty ?
Do you have a phone number ? (DU ju hew e FOŁN NAMbe) - Czy masz numer telefonu ?

Do góry   Przywitanie - Greetings:

Good morning (gud MORnyn) - Dzień dobry.
Good afternoon (gud afteNUN) - Dzień dobry (używane po południu).
Good evening (gud IWnyn) - Dobry wieczór.
Good-bye (gud BAJ) - Do widzenia.
Good night (gud NAJT) - Dobranoc.
See you tomorrow (SI ju tuMOroł) - Do zobaczenia jutro.
See you soon (SI ju SUN) - Do zobaczenia wkrótce.
Welcome to London (ŁELkam tu LANdyn) - Witam w Londynie.
Pleased to see you (PLIzd tu SI ju) - Miło cię spotkać.
How are you ? (hał AR ju) - Jak się masz ?
Thank you, just fine. And you ? (FENK ju dżast FAJN end JU) - Dziękuję, całkiem dobrze. A ty ?
How is it going ? (HAŁ yz yt GOłyn) - Jak leci ?
How are you doing ? (HAŁ ar ju DUyn) - Jak twoje sprawy ?
Did you have a good trip ? (DYD ju HEW e gud CZRYP) - Czy miałeś dobrą podróż ?
Yes. I am feeling fine (JES aj em FILyn fajn) - Tak. Czuję się dobrze.
Let's find my car (lets FAJND maj KAR) - ZnajdĽmy mój samochód.
Thanks for your cordial welcome (FENKS for jor KORdial ŁELkam) - Dzięki za serdeczne przywitanie.
That's what the friends are for (deds ŁOT de FRENDZ ar for) - Po to ma się przyjaciół.

Do góry   Przedstawianie się - Introductions:

Let me introduce myself (LET mi inczroDJUS majSELF) - Proszę pozwolić że się przedstawię.
My name is Barbara Nowak and I came from Poland (maj NEJM yz BAbra NOwak end aj KEJM from POŁlend) - Nazywam się Barbara Nowak i przyjechałam z Polski.
Glad to meet you (GLED tu MIT ju) - Miło cię poznać.
Haven't we met before ? (HEwynt łi MET byFOR) - Czy myśmy się już nie spotkali ?
Are you Agnes ? (AR ju EGnys) - Czy to ty jesteś Agnieszka ?
Do you like it here ? (DU ju LAJK yt hyje) - Czy podoba ci się tutaj ?
Sure. But I've been here just for a week (SZUE but ajw BYN hyje DŻAST for e łik) - Pewnie. Ale jestem tutaj dopiero od tygodnia.
Let me introduce my boss. He can speak German (LET mi iczroDJUS maj BOS hi ken SPIK DŻERmen) - Pozwól mi przedstawić mojego szefa. On mówi po niemiecku.
Shall we go to the German restaurant ? (szel łi GOŁ tu de DŻermen REStałrant) - Czy pójdziemy do niemieckiej restauracji ?
Get lost (get LOST) - Odczep się.
What do you do for a living ? (ŁOT du ju DU for a LYwyn) - Z czego się utrzymujesz ?
I sell Polish cars (aj SEL POŁlysz kars) - Sprzedaję polskie samochody.
Where do you work ? (ŁER du ju ŁERK) - Gdzie pracujesz ?
At home (et HOŁM) - W domu.

Do góry   Z wizytą - Visting friends:

We'd love it if you could come to our party (wid LAW yt YF ju KUD KAM tu ałe PARty) - Będzie mi niezmiernie miło, jeśli mógłbyś przyjść na nasze przyjęcie.
I'd love to (ajd LAW tu) - Będzie mi bardzo przyjemnie.
I'm sorry but I have other plans that night (ajm SOry bat aj HEW ader PLENS det NAJT) - Przykro mi ale mam inne plany na ten wieczór.
Is Ms. Brown at home ? (YZ mysyz BRAŁN et HOŁM) - Czy pani Brown jest w domu ?
Does Mr. Brown live here ? (DAZ myster BRAŁN lyw HYJE) - Czy tutaj mieszka pan Brown ?
I'm looking for Mr. and Ms. Brown (ajm LUkyn for MYSter end mysyz BRAŁN) - Szukam państwa Brown.
I brought some wine. I hope you like it (aj BROT sam ŁAJN aj HOŁP ju LAJK yt) - Przyniosłem troche wina. Mam nadzieję że będzie wam smakowało.
What would you like to drink ? (ŁOT łud ju LAJK tu DŻRINK) - Czego się napijesz ?
I'll just have some orange juice (ajl dżast HEW sam Oryndż DŻUS) - Wezmę tylko trochę soku pomarańczowego.
Do you mind if I smoke ? (DU ju MAJND yf aj SMOŁK) - Czy nie będzie ci przeszkadzało jeśli zapalę ?
Go right ahead (GOŁ rajt eHED) - Nie krępuj się.
Please have a seat (PLIZ hew e SIT) - Proszę usiądĽ.
Am I bothering you ? (EM aj BAweryn ju) - Czy nie przeszkadzam ?
It's the best soup I've had in a long time (yts de BEST sup ajw HED yn a LON tajm) - Już dawno nie jadłem tak dobrej zupy.
May I offer you a cup of coffee ? (MEJ aj Ofe ju e kap ow KOfi) - Czy mogę ci zaproponować filiżankę kawy ?
I'm afraid I've got to be going now (ajm eFREJD ajw GOT tu bi GOłyn nał) - Obawiam się że już muszę iść.
I'd like to thank you for a wonderful party (ajd LAJK tu FENK ju for e ŁANdeful PARty) - Chciałbym ci podziękować za wspaniałe przyjęcie.
I hope we will meet again soon (aj HOŁP łi łyl MIT eGEN) - Mam nadzieję że się wkrótce spotkamy.

Do góry   Postawowe pytania - Basic Questions:

What ? (ŁOT) - Co ? Jaki ? Jaka ? Jakie ?
What is it ? (ŁOT yz yt) - Co to jest ?
What colour is it ? (ŁOT KAle yz yt) - Jakiego to jest koloru ?
What car do you have ? (ŁOT kar DU ju HEW) - Jaki masz samochód ?
Who ? (HU) - Kto ?
Who are you ? (HU ar ju) - Kim jesteś ?
Who did it ? (HU dyd yt) - Kto to zrobił ?
When ? (ŁEN) - Kiedy ?
When will you come ? (ŁEN łyl ju KAM) - Kiedy przyjdziesz ?
Where ? (ŁER) - Gdzie ?
Where is my wife ? (ŁER yz maj ŁAJF) - Gdzie jest moja żona ?
Which ? Which one ? (ŁYCZ, ŁYCZ łan) - Który ?
Which do you want ? (ŁYCZ du ju ŁONT) - Który chcesz ?
Which one is your car ? (ŁYCZ łan yz jor KAR) - Który jest twój samochód ?
Why ? (ŁAJ) - Dlaczego ?
Why did you it ? (ŁAJ dyd ju DU yt) - Dlaczego to zrobiłeś ?
Whose ? (HUZ) - Czyj ? Czyja ? Czyje ?
Whose bicycle is it ? (HUZ BAJsykyl yz yt) - Czyj to rower ?
How much ? (hał MACZ) - Ile ? (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
How much petrol do you want ? (hał MACZ PEczrol du ju ŁONT) - Ile chcesz benzyny ?
How much is it ? (hał MACZ yz yt) - Ile to kosztuje ?
How many ? (hał MEny) - Ile ? (pytanie o rzeczy policzalne)
How many suitcases do you have ? (hał MEny SUTkejsys DU ju HEW) - Ile masz walizek ?
How long ? (hał LON) - Jak długo ?
How long are you going to stay here ? (hał LON ar ju GOłyn tu STEJ hyje) - Jak długo zamierzasz tu zostać ?
Which way ? (łycz ŁEJ) - Którędy ?
Which way should I go ? (łycz ŁEJ szud aj GOŁ) - Którędy mam iść ?
What kind ? (ŁOT kajnd) - Jaki rodzaj ?
What kind of music do you like ? (ŁOT kajnd ow MJUzyk du ju LAJK) - Jaki rodzaj muzyki lubisz ?
What time is it ? (ŁOT tajm yz yt) - Która godzina ?
What time do you open ? (ŁOT tajm du ju OŁpen) - O której otwieracie ?
What does it mean ? (ŁOT daz yt MIN) - Co to znaczy ?
What are you looking for ? (ŁOT ar ju LUkyn for) - Czego szukasz ?
What should I do ? (ŁOT szud aj DU) - Co mam zrobić ?
What happened ? (ŁOT HEpend) - Co się stało ?
What is the problem ? (ŁOT yz de PROblem) - Co jest problemem ?
What's new ? (ŁOTS nju) - Co nowego ?
Are you all right ? (ar JU ol RAJT) - Czy wszystko w porządku ?
Are you sure ? (ar JU SZUR) - Czy jesteś pewny ?
Have you finished ? (HEW ju FYnyszt) - Czy już skończyłeś ?
Anything else ? (ENYfyn ELS) - Coś jeszcze ?

Do góry   Prośby i podziękowania- Requests and Thanks:

Please help me (pliz HELP mi) - Proszę mi pomóc.
What can I do for you ? (łot KEN aj DU for ju) - Co mogę dla ciebie zrobić ?
Can I have another beet ? (ken aj HEW eNAder BYje) - Czy mogę dostać jeszcze jedno piwo ?
Certainly (SERtenly) - Oczywiście.
Would you please tell me where the bus stop is ? (ŁUD ju pliz TEL mi ŁER de BAS stop YZ) - Czy zechciałbyś powiedzieć mi gdzie jest przystanek autobusowy ?
Beg your pardon ? (BEG jor PARdon) - Przepraszam nie usłyszałem.
I need a screwdriver, please (aj NID e SKRUdrajwer pliz) - Potrzebuję śrubokręt, proszę.
Here you are (hyje ju AR) - Proszę (przy podawaniu czegoś).
Thank you (FENK ju) - Dziękuję.
You are welcome (JU ar ŁELkam) - Proszę bardzo.
Thank you very much (FENK ju wery MACZ) - Dziękuję bardzo.
Don't mention it (dełnt MENszyn YT) - Nie ma o czym mówić.
Thanks very much for your help. I'm very grateful to you (FENKS wery MACZ for jor HELP ajm wery GREJTful tu ju) - Dzięki za twoją pomoc jestem ci bardzo wdzięczny.
Glad to do it for you (GLED tu DU yt for ju) - Było mi miło to zrobić dla ciebie.
May I help you ? (MEJ aj HELP ju) - Mogę w czymś pomóc ?
No, thanks (noł FENKS) - Dzięki, ale nie.

Do góry   Telefon - Phone Calls:

May I use the phone ? (MEJ aj JUS de fołn) - Czy mogę skorzystać z telefonu ?
Can I make a phone call please ? (KEN aj MEIK e fołn KOL pliz) - Czy mogę zadzwonić ?
Where is the nearest telephone ? (ŁER yz de nyjerest TElefołn) - Gdzie jest najbliższy telefon ?
I need the phone book, please (aj NID de FOŁN buk pliz) - Potrzebuję książkę telefoniczną, proszę.
What's the area code here ? (ŁOTS di eryje KOŁD hyje) - Jaki jest tutaj kod kierunkowy ?
To talk to the operator dial zero (tu TOK tu de OpeREJte dajel ZIro) - Żeby rozmawiać z operatorem, wykręć zero.
Could I talk to someone who speaks Polish ? (KUD aj TOK tu samłan hy SPIKS POŁlysz) - Czy mogę rozmawiać z kimś, kto mówi po polsku ?
Please hold, the line is busy (pliz HOULD de lajn yz BYzy) - Proszę poczekać, linia jest zajęta.
Who's calling ? (huz KOlyn) - Kto dzwoni ?
I would like to speak with Ms. Nowak (aj łud LAJK tu SPIK width MYsyz NOwak) - Chciałbym rozmawiać z panią Nowak.
Wrong number (ron NAMber) - Pomyłka.
This is Adam Nowak speaking (dys yz Edem NOwak SPIkyn) - Tu mówi Adam Nowak.
Please repeat that (pliz ryPIT det) - Proszę powtórzyć.
Can I call later ? (KEN aj KOL LEJte) - Czy mogę zadzwonić poĽniej ?
What's your phone number ? (ŁOTS jor FOŁN NAMber) - Jaki jest twój numer telefonu ?
I'll contact you over the E-mail (ajl KONtakt ju OŁwer de Imeil) - Skontaktuję się pocztą elektroniczną.
You may use my cellular phone (ju mej JUZ maj SEljule fołn) - Możesz użyć mojego telefonu komórkowego.

Do góry   Inne użyteczne wyrażenia - Some Other Useful Expressions:

Write it dawn for me (RAJT yt DAŁN for mi) - Zapisz to dla mnie.
Call my friend and explain (KOL maj FREND and eksPLEIN) - Zadzwoń do mojego znajomego i wyjaśnij to.
I didn't understand you (aj dydynt anderSTEND ju) - Nie zrozumiałem ciebie.
I understand now (aj anderSTEND nał) - Teraz rozumiem.
I didn't know it (aj dydynt NOŁ yt) - Nie wiedziałem o tym.
It's not my fault (yts NOT maj FOLT) - To nie moja wina.
One moment, please (łan MOŁment pliz) - Jedną chwilę, proszę.
I don't think so (AJ dount FYNK soł) - Nie sądzę tak.
I'm sorry, I don't understand (ajm SOry aj dount anderSTEND) - Przepraszam nie rozumiem.
I speak very little English (aj SPIK wery LYtl YNglysz) - Mówię bardzo słabo po angielsku.
Do you speak Polish ? (du ju SPIK POŁlysz) - Czy mówisz po polsku ?
How do you say that in English ? (HAŁ du ju SEJ det yn YNglysz) - Jak to powiesz po angielsku ?
Would you please translate this for me ? (ŁUD ju pliz trenSLEJT dys for me) - Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć ?

Do góry   Pogoda - Weather:

It's raining (yts REJnyn) - Pada deszcz.
It's snowing (yts SNOłyn) - Pada śnieg.
The sun is shining (de SAN yz SZAJnyn) - ¦wieci słońce.
It's dark (yts DARK) - Jest ciemno.
It's cold (yts KOULD) - Jest zimno.
It's hot (yts HOT) - Jest gorąco.
It's very slippery (yts WEry SLYpery) - Jest bardzo ślisko.
How's the weather going to be ? (HAŁS de ŁEwe gołyn  tu BI) - Jaka będzie pogoda ?
What's the weather report ? (ŁOTS de ŁEwe riPOT) - Jaka jest prognoza pogody ?
We're going to have good weather (ŁIar goŁyn tu HEW gud ŁEwe) - Będziemy mieli dobrą pogodę.
What's the temperature ? (ŁOTS de TEMprycze) - Jaka jest temteratura ?
Over twenty degrees (OŁwe TŁENty deGRIZ) - Ponad dwadzieścia stopni.
Tomorrow it's going to be below zero (tuMOroł yts goŁYN tu bi byLOŁ ZIro) - Jutro będzie poniżej zera.
What's the climate like in Poland ? (ŁOTS de KLAJmyt lajk yn POŁlend) - Jaki jest klimat w Polsce ?
It's quite mild (yts KŁAJT majld) - Jest dość umiarkowany.
Let's go, it's stopped raining (lets GOŁ yts STOpt REJnyn) - Idziemy, przestało padać.

Do góry   Czas - Time:

What time is it ? (ŁOT tajm YZ yt) - Która jest godzina ?
It's five P.M. (yts FAJW pi em) - Jest piąta po południu.
What time do you open in the morning ? (ŁOT tajm DU ju OŁpen yn de MORnyn) - O której otwieracie rano ?
At nine A.M. (et NAJN ei em) - O dziewiątej rano.
Look at the tower clock (LUK et de TAłer klok) - Popatrz na zegar na wieży.
I prefer my watch (aj PRIfe maj ŁOCZ) - Wolę swój zegarek.
We are late (łi ar LEJT) - SpóĽniliśmy się.
No, we are early (NOŁ łi ar ERly) - Nie, jesteśmy za wcześnie.
What day is it today ? (ŁOT dej yz yt tuDEJ) - Jaki jest dzisiaj dzień ?
It's Monday (yts MANdy) - Jest poniedziałek.
When can I come ? (ŁEN ken aj KAM) - Kiedy mogę przyjść ?
From two to six (form TU tu SYKS) - Od drugiej do szóstej.
Can we do it in the morning ? (KEN łi DU yt yn de MORnyn) - Czy możemy to zrobić rano ?
No, let's do it at night (NOŁ lets DU yt et NAJT) - Nie, zróbmy to w nocy.
Every year I buy a new car (EWRY jer aj BAJ e nju KAR) - Każdego roku kupuję nowy samochód.
I can't afford it (aj KENT eFORD yt) - Mnie na to nie stać.
In two weeks I go to England (yn tu ŁIKS aj GOŁ tu YNglend) - Za dwa tygodnie jadę do Anglii.
You've got lucky (juw got LAky) - Masz szczęście.

Do góry   Rodzina - Family:

I love my family (aj LAW maj FEmyly) - Kocham swoją rodzinę.
Mee too (mi TU) - Ja też.
Do you have children ? (DU ju HEW CZYLdren) - Czy masz dzieci ?
Yes we have a little girl (JES łi HEW e LYtl gerl) - Tak, mamy małą dziewczynkę.
My grandfather lived to be a hundred (maj GRENfawer LYWD tu bi e HANdryd) - Mój dziadek żył sto lat.
Did he smoke ? (dyd hi SMOŁK) - Czy palił ?
My son is seven (maj SAN yz SEwen) - Mój syn ma siedem lat.
What's his name? (ŁOTS hyz NEJM) - Jak się nazywa ?
My parents live in Warsaw (maj PErents LYW yn ŁOsoł) - Moi rodzice mieszkają w Warszawie.
My brother and sister are younger than I (maj BRAwe end SYSter ar JANge den AJ) - Mój brat i siostra są młodsi ode mnie.
My mother-in-law is a smart woman (maj MAwe yn LO yz e smart ŁUmen) - Moja teściowa jest mądrą kobietą.
Is she your girlfriend (YZ szi jor GERLfrend) - Czy to twoja dziewczyna ?
No, she is my daughter (NOŁ szi yz maj DOter) - Nie, to moja córka.
My dad is coming on Friday (maj DED yz KAmyn on Frajdy) - Mój tato przyjeżdża w piątek.
Tell him to bring Polish ham (TEL hym tu BRYN POŁlysz hem) - Powiedz mu, żeby przywiózł polską szynkę.
My uncle is a priest (maj ANkl yz e PRIST) - Mój wujek jest księdzem.
He must be praying for you (hi MAST bi PREJyn for ju) - Pewnie się za ciebie modli.

Do góry   Wykształcenie i zawód - Education and Occupations:

I have a high school diploma and two years experience (aj HEW e HAJ shul dyPLOme end tu jers yksPYrjens) - Mam maturę i dwa lata doświadczenia.
I have a college diploma (aj HEW e KOlydż dyPLOme) - Mam wyższe wykształcenie.
Where did you go to school ? (ŁER dyd ju GOŁ tu SKUL) - Gdzie chodziłeś do szkoły ?
What are you by profession ? (ŁOT ar ju baj proFEszyn) - Jaki jest twój zawód ?
I am en electrician (aj EM an elekCZRYszyn) - Jestem elektrykiem.
What's your job ? (ŁOTS jor DŻOB) - Jaką masz pracę ?
I work as a truck driver (aj ŁERK ez e CZRAK drajwer) - Pracuję jako kierowca ciężarówki.
Do you know any plumbers (DU ju NOŁ eny PLAmers) - Czy znasz jakiegoś hydraulika ?
A lot of them (e LOT of wem) - Mnóstwo.
My secretary quit smoking (maj SEkretery KŁYT smołkyn) - Moja sekretarka rzuciła palenie.
And my boss just started (end maj BOS dżast STARtyd) - A mój szef właśnie zaczął.
What are you studying ? (Łot ar ju STAdyn) - Czego się uczysz ?
I am studying to be a doctor (aj em STAdyn tu BI e DOKte) - Uczę się na lekarza.
It's a hard job (yts a hard job) - To ciężka praca.
I think I will go to a military school (aj FYNK aj łyl GOŁ tu e MYlytery SKUL) - Myślę, że pójdę do szkoły wojskowej.
And I will go to a vocational school (end AJ łyl GOŁ tu e woKEJszynal SKUL) - A ja do zawodówki.
I will get some money and I will go to school (aj łyl GET sam MAny end aj łyl GOŁ tu SKUL) - Zarobię trochę pieniędzy i pójdę do szkoły.
It's a good idea (yts e GUD ajDYje) - To dobry pomysł.

Do góry   Pytania o drogę - Asking the way:

I think we are lost (aj FYNK łi ar LOST) - Wydaje mi się, że zabłądziliśmy.
It's all your fault (yts OL jor FOLT) - To wszystko twoja wina.
I'm lost and I don't know what to do (ajm LOST end aj dełnt NOŁ łot tu DU) - Zabłądziłem i nie wiem co robić.
Excuse me, where is Main Street ? (eksKJUZ mi ŁER ys MEIN strit) - Przepraszam, gdzie jest ulica Główna ?
I am having trouble finding this address (ajm HEwyn czrabl FAJNdyn dys eDRES) - Mam trudności ze znalezieniem tego adresu.
It's just around the corner (yts DŻAST eRAŁND de KOner) - To jest tuż za rogiem.
Where is the nearest bus stop ? (ŁER yz de nyjeryst BAS stop) - Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy ?
Could you help me ? (KUD ju HELP mi) - Czy mógłbyś mi pomóc ?
How do I get to Independance Avenue ? (HAŁ du aj GET tu yndePENdens EWEnju) - Jak dojadę do Alei Niepodległości.
Straight ahead. You can't miss it (sczrejt eHED ju kent MYS yt) - Prosto. Nie możesz nie zauważyć.
Would you please show me that on the map ? (ŁUD ju pliz SZOŁ mi det on de MEP) - Czy możesz pokazać mi to na mapie ?
How many kilometers is it to the next town ? (How many kiLOmitez yz yt tu de nekst TAŁN) - Ile jest kilometrów do następnego miasta ?
How far is it to the gas station ? (HAŁ far yz yt tu de GEZ STEJszn) - Jak daleko jest do stacji benzynowej ?
Not far, but you have to turn back (not FAR bat ju HEW tu TERN bek) - Niedaleko, ale musisz zawrócić.
Do I have to go left ? (Du aj HEW tu GOŁ left) - Czy mam iść na lewo ?
No. Go right (NOŁ goł RAJT) - Nie. IdĽ na prawo.
Is this the right way to the City Hall ? (yz dys de RAJT łej tu de SYty HOL) - Czy to jest właściwa droga do Urzędu Miejskiego ?
How far is from here to the Polish church ? (HAŁ far yz from HYJE tu de POŁlysz czercz) - Jak daleko jest stąd do polskiego kościoła.
You are going in the wrong direction (ju ar GOŁyn yn de RON dyREKszn) - Jedziesz w niewłaściwym kierunku.
Could you repeat it more slowly ? (KUD ju ryPIT yt mor SLOŁly) - Czy możesz powtórzyć to wolniej ?
Could you write it down for me ? (KUD ju RAJT yt DAŁN for mi) - Czy możesz to dla mnie zapisać ?
Sure (szue) - Pewnie.

Do góry   Warsztat samochodowy - Car Repair Shop:

I have a car problem (aj HEW e KAR PROblem) - Mam problem z samochodem.
Why don't you find a mechanic ? (ŁAJ dełnt ju FAJND e meKEnyk) - Może byś znalazł mechanika ?
I had an accident (aj HED en EKsydent) - Miałem wypadek.
Are you OK ? (ar ju OŁ KEJ) - Nic ci się nie stało ?
I've got a flat tire (ajw GOT e FLET taje) - Złapałem gumę.
Do you have a spare wheel ? (DU ju HEW a SPEA łil) - Czy masz koło zapasowe ?
Please change the oil (pliz CZEJndż de oil) - Proszę zmienić olej.
I'll check the tire pressure too (ajl CZEK de TAJE presze TU) - Sprawdzę także ciśnienie powietrza.
I'd like my car washed, please (I'd LAJK maj kar ŁOSZT pliz) - Proszę umyć mój samochód.
The rear left wheel is making strange noises (de RYJE left łil yz MEJkyn sTREjndż nojzys) - Tylnie lewe koło wydaje dziwne odgłosy.
Do you have a car insurance ? (DU ju HEW e kar YNszurens) - Czy masz ubezpieczenie samochodowe ?
It has just expired (yt HEZ dżast eksPAjed) - Właśnie się skończyło.
Where can I get cheap spare parts ? (ŁER ken aj GET czip SPEA parts) - Gdzie można dostać tanie części zamienne ?
At a junk yard (et e DŻANK jard) - Na złomowisku.
Could you call a tow truck for me ? (KUD ju KOL e toł CZRAK for mi) - Czy możesz wezwać dla mnie samochód holowniczy ?
I think I have to charge the battery (aj FYNK aj HEW tu CZARDŻ de BEtery) - Wydaje mi się że muszę podładować akumulator.
I can give you a jump-start (aj ken GYW ju e DŻAMP start) - Możesz odpalić z mojego akumulatora.
Can you fix it ? (KEN ju FYKS yt) - Czy możesz to naprawić ?
As soon as I get spare parts (ez SUN ez aj GET spea PARTS) - Jak tylko dostanę części zamienne.
You have brake fluid leak (ju HEW brejk FLUid lik) - Masz wyciek płynu hamulcowego.
And what about the air filter ? (end ŁOT eBAŁT de EA fylte) - A co z filtrem powietrza ?
The lights are dead. Change the bulb (de LAJTS ae ded CZEJNDŻ de balb) - Wysiadły światła. Zmień żarówkę.
The brakes aren't working right (de BREJKS arent ŁORkyn rajt) - Hamulce nie działają zbyt dobrze.
Drive slowly and carefully (DRAJW SLOŁly and KERfuly) - JedĽ powoli i ostrożnie.

Do góry   Na stacji kolejowej - Railway Station:

Where is the train to York ? (ŁER yz de CZREIN tu jork) - Gdzie jest pociąg to Yorku ?
Where do we have to change trains ? (ŁER du łi HEW tu CZEJNDŻ czreins) - Gdzie mamy się przesiąść ?
Does this train stop in Edmonton ? (DAZ wys czrein STOP yn EDmonton) - Czy ten pociąg zatrzymuje się w Edmonton ?
Can we interupt the trip in London ? (KEN łi YNterapt de czryp yn LANden) - A w Londynie ?
Can we make a connection to Paris ? (KEN łi MEJK e koNEKszyn tu PErys) - Czy możemy dostać połączenie do Paryża ?
What platform does the train for Warsaw leave from ? (ŁOT PLETform daz de CZREIN for ŁOsoł LIW from) - Z którego peronu odjeżdża pociąg do Warszawy ?
What platform does the train form Munich come in on ? (ŁOT PLET form daz de CZREIN form MJUnyk kam yn on) - Na który peron przyjeżdża pociąg z Monachium ?
Excuse me, where is the railroad station ? (eksKJUZ mi ŁER yz de REJLrołd STEIszyn) - Przepraszam, gdzie jest dworzec kolejowy ?
What is the best way to get to the railroad station ? (Łot yz de best ŁEJ tu get tu de REJLrołd STEIszyn) - Jak najłatwiej dojechać do dworca kolejowego ?
From what station can I get the train to Park Ridge ? (from ŁOT STEJszyn ken aj GET de CZREIN tu PARK rydż) - Z którego dworca mogę złapać pociąg do Park Ridge ?
Does this train have a sleeping car ? (DAZ dys CZREIN hew e SLIpyn KAR) - Czy ten pociąg ma wagon sypialny ?
Two tickets to Oxford, please (tu TYkyts tu OKSferd pliz) - Poproszę dwa bilety do Oxfordu.
A return ticket to Cracow, please (e riTERN TYkyt tu KREkoł pliz) - Bilet powrotny do Krakowa, proszę.
Where is the information counter ? (ŁER yz de ynforMEIszyn KANte) - Gdzie jest stanowisko informacyjne ?
Can I get the schedule for trains (KEN aj get de szeDJUL for CZREINS) - Czy mogę dostać rozkład jazdy pociągów ?
Where is the entrance to the subway ? (ŁER yz de ENczens tu de SABłej) - Gdzie jest wejście do kolejki podziemnej ?
How often do the trains run ? (HAŁ Ofyn du de CZREINS ran) - Jak często kursuje kolejka ?
Every ten minutes (Ewry ten MYnyts) - Co dziesięć minut.
Why do we have to pay any supplemental fares ? (ŁAJ du łi HEW tu PEJ eny sapleMENtal fers) - Dlaczego mamy zapłacić opłaty dodatkowe ?
How much is the fare to Rome ? (HAŁ macz yz de FER tu ROŁM) - Ile kosztuje bilet do Rzymu ?
I'd like to reserve a seat on the four o'clock train (ajd LAJK tu riZERW e sit on de FOR eKLOK czrejn) - Chciałbym zarezerwować miejsce na pociąg o czwartej.
Why is this ticket not valid ? (ŁAJ yz dys TYkyt not WElyd) - Dlaczego ten bilet nie jest ważny ?
Is this seat taken ? (yz dys SIT TEJken) - Czy to miejsce jest zajęte ?

Do góry   Na lotnisku - At the airport:

How do I get to the airport ? (HAŁ du aj GET tu de ERport) - Jak mogę dostać się na lotnisko ?
Tou have to take a taxi (ju HEW tu TEJK e TEksi) - Musisz wziąść taksówkę.
Are there any trains to the airport ? (ad dear eny CZREINS tu de ERport) - Czy są jakieś pociągi na lotnisko ?
Yes. Take a subway (jes TEJK e SABłej) - Tak. PojedĽ metrem.
Is this a direct flight to Detroit ? (YZ dys e DYrekt flajt tu dyCZROIT) - Czy to jest bezpośredni lot do Detroit ?
Yes, it is. May i see your ticket ? (jes YT yz mej aj SI jor TYkyt) - Tak. Proszę mi pokazać bilet.
When is the next plane to Cambridge ? (ŁEN yz de nekst PLEJN tu KEMbrydż) - Kiedy jest następny samolot do Cambridge ?
How much is a round trip to Eton ? (HAŁ macz yz e RAŁND czryp tu Ityn) - Ile kosztuje bilet powrotny do Eton ?
What is check-in time ? (ŁOT yz CZEK yn TAJM) - O której jest odprawa przed lotem ?
What is the luggage allowance ? (ŁOT yz de LAgydż eLOłens) - Ile można zabrać bagażu ?
How much does excess baggage cost ? (HAŁ macz daz eKSES BEgydż KOST) - Ile kosztuje dodatkowy bagaż ?
I'd like to reserve a seat on the Monday flight to Chicago (ajd LAJK tu RIzew e sit on de MANdy flajt tu sziKAgoł) - Chciałbym zarezerwować bilet na poniedziałkowy lot do Chicago.
I have to cancel my reservation (aj HEW tu KENsel maj rezerWEJszyn) - Muszę odwołać rezerwację.
But you'll have to pay the cancellation fee (bat jul HEW tu PEJ kenseLEJszyn fi) - Ale musisz zapłacić karę za odwołanie.
Can I take this along as hand luggage (KEN aj TEJK dys ez HEND lagydż) - Czy mogę to zabrać jako bagaż podręczny.
Has the plane from Warsaw landed already ? (hez de PLEIN from ŁOsoł LENdyd OLredy) - Czy samolot z Warszawy już wylądował ?
Not yet. We have a small delay (not JET łi HEW e smol dyLEJ) - Jeszcze nie. Mamy małe opóĽnienie.
Where is the duty-free shop ? (ŁER yz de DJUTY fri szop) - Gdzie jest sklep wolnocłowy ?
Please, follow the signs (pliz FOloł de SAJNS) - Proszę iść za oznaczeniami.
Please fasten your seat belts and refrain from smoking (pliz FAsyn jor SIT belts end ryFREIN from SMOŁkym) - Proszę zapiąć pasy i powstrzymać się od palenia.

Do góry   Odprawa paszportowa i celna - Passport and Customs Control:

Why did you come to Great Britain ? (ŁAJ dyd ju KAM tu grejt BRYtyn) - W jakim celu przyjechałeś do Wielkiej Brytanii ?
I'm on vacation (ajm on weKEJszyn) - Jestem na wakacjach.
Your passport, please (jor PASport pliz) - Poproszę paszport.
Here you are (hyje ju AR) - Proszę.
This is a business trip (dys yz e BYZnes czryp) - To jest podróż w interesach.
Where are you going to stay ? (ŁER ar ju GOłyn tu STEJ) - Gdzie się zatrzymasz ?
With friends (wydh FRENDZ) - U przyjaciół.
Do I have to fill in this form ? (DU aj HEW tu FYL yn dys FORM) - Czy mam wypełnić ten formularz ?
Just sign it (dżast sign it) - Tylko podpisz.
How long would you like to stay in this country (HAŁ lon wud ju LAJK tu STEJ yn dys KANczry) - Jak długo chciałbyś zostać w tym kraju ?
No longer than two weeks (noł LONge den tu ŁIKS) - Nie dłużej niż dwa tygodnie.
Do you intend to work in this country ? (DU ju ynTEND to ŁERK yn dys KANczry) - Czy zamierzasz pracować w tym kraju ?
I came to visit my family (aj KEJM tu WYZYT maj FEmyly) - Przyjechałem, żeby odwiedzić rodzinę.
Can I get my visa here ? (KEN aj GET maj wiza HYje) - Czy mogę tutaj dostać wizę ?
The children are entered in my passport (de CZYLdren ar ENted yn maj PASport) - Dzieci są wpisane do mojego paszportu.
You have to go through the customs (ju HEW to GOŁ fru de KAStyms) - Musisz przejść przez kontrolę celną.
Where is the luggage form flight from Warsaw ? (ŁER yz de LAgydż form FLAJT from ŁOsoł) - Gdzie jest bagaż z lotu z Warszawy ?
Do you have anything to declare ? (DU ju HEW ENYfyn tu dyKLEA) - Nie mam nic do zadeklarowania.
I have nothing to declare (aj HEW NAfyn tu dyKLEA) - Nie mam nic do zadeklarowania.
Do I have to pay duty on this (DU aj HEW tu PEJ djuty on DYS) - Czy mam za to zapłacić cło ?
Please open your suitcase (pliz OŁpen jor SJUTkejs) - Proszę otworzyć walizkę.
Please show me your cash and traveler's checks (pliz SZOŁ mi jor KESZ end CZREwelez czeks) - Proszę pokazać gotówkę i czeki podróżne.
I have only one hundred pounds on me (aj HEW only łan HANdryd pałnds on mi) - Mam przy sobie tylko sto funtów.
Welcome to Great Britain (ŁELkam tu grejt BRYtyn) - Witamy w Wielkiej Brytanii.
May I phone my consulate ? (MEJ aj FOŁN maj KONsjulet) - Mogę zadzwonić do konsulatu ?

Do góry   Zakwaterowanie - Accomodations:

Can you recommend a good and not expensive hotel ? (KEN ju rykoMEND e gud end not eksPENsyw hołTEL) - Czy możesz mi polecić dobry i niedrogi hotel ?
Do you have a reservation ? (DU ju HEW e rezerWEJszyn) - Czy masz rezerwację ?
Yes, for a single room for two nights (JES for e SYNgyl rum for tu NAJTS) - Tak, na pojedynczy pokój na dwie noce.
Do you have any rooms available (DU ju HEW eny RUMZ eWEJlebyl) - Czy macie wolne pokoje ?
Single or double ? (SYNgyl o DAbyl) - Pojedyncze, czy podwójne ?
I'd like a room with a shower and toilet (ajd LAJK e rum wydh e SZAłe end TOJlet) - Chciałbym pokój z prysznicem i toaletą.
Your room is on the second floor (jor RUM yz on de SEkynd flor) - Twój pokój jest na drugim piętrze.
Where can I change some money ? (ŁER ken aj CZEJNDŻ sam MAny) - Gdzie mogę wymienić pieniądze ?
At the currency exchange counter (et de KArensy eksCZEJNDŻ KANte) - Przy stoisku wymiany walut.
I'm looking for apartment for two months (ajm LUkyn for ePARtment for tu MANFS) - Poszukuję mieszkania na dwa tygodnie.
One ot two bedroom ? (łan o tu BEDrum) - Jendno-, czy dwu- sypialniowe ?
How much is the rent ? (HAŁ macz yz de RENT) - Ile wynosi czynsz ?
Do I have to make a deposit ? (DU aj HEW tu mejk e dePOzyt) - Czy będę musiał wpłacić depozyt ?
Is there a free parking ? (yz dea e FRI PARkyn) - Czy jest bezpłatny parking ?
Are the utilities included in the rent ? (ar de juTYlytyz ynKLUdyd yn de RENT) - Czy świadczenia są wliczone w czynsz ?
Is there a camping site near here ? (yz dea e KEMpyn sajt nyje hyje) - Czy jest w pobliżu kemping ?
Can we cam here ? (KEN łi KEMP hyje) - Czy możemy kempingować ?
Do you have room for another tent ? (DU ju HEW rum for eNAder TENT) - Czy macie miejsce na jeszcze jeden namiot ?
How much does it cost to stay overnight ? (HAŁ macz daz yt KOST tu stej OŁwernajt) - Ile kosztuje pobyt na jedną noc ?
Can we rent gas bottles here ? (KEN łi RENT gez BOtylz hyje) - Czy możemy wynająć butlę z gazem ?
Are there any electrical connections here ? (ad dea eny yLEKczrykel koNEKszyns hyje) - Czy jest tu podłączenie do prądu ?
Enjoy your stay (ynDŻOJ jor STEJ) - Życzę miłego pobytu.

Do góry   W Restauracji - At The Restaurant:

A table for two, please (e TEJbyl for TU pliz) - Prosimy stolik dla dwóch.
Smoking or not ? (SMOŁkyn o not) - Dla palących, czy nie ?
Could I see the menu please ? (KUD aj SI de MEnju pliz) - Czy mogę zobaczyć jadłospis ?
Would you like something to drink first ? (ŁUD ju LAJK SAMfyn tu DRINK ferst) - Czy najpierw chcesz coś do picia ?
We'll have a bottle of red wine, please (łil HEW e BOtyl ow red ŁAJN pliz) - WeĽmiemy butelkę czerwonego wina.
Cheers ! (CZYjers) Na zdrowie !
Are you ready to order ? (ar ju REDY to Ode) - Czy chcesz już zamówić ?
What do you recommend ? (ŁOT du ju rekoMEND) - Co polecasz ?
What would you like for the main course ? (ŁOT łud ju LAJK for de MEJN kors) - Co chcesz na główne danie ?
Please bring me a well-done steak (pliz BYRN me e łel dan STEJK) - Proszę mi przynieść dobrze wypieczony stek.
What kind of salad ? (ŁOT kajnd ow SElyd) - Jaką sałatkę ?
I would like a tomato salad with garlic dressing (aj łud LAJK teMAtoł SElyd łydh GERlyk DŻREsyn) - Chciałbym sałatkę pomidorową z przyprawą czosnkową.
What kind of potatoes ? (ŁOT kajnd of peTEJtołs) - Jakie ziemniaki ?
French fries, please (FRENCZ frajz pliz) - Frytki poproszę.
Do you like it ? (DU ju LAJK it ?) - Smakuje ci ?
It's delicious ! (yts deLYszys) - To jest pyszne !
Would you like seconds on anything (ŁUD ju lajk SEkends on ENYfyn) - Chcesz coś na dokładkę ?
Thanks, it's enough (FENKS yts yNAF) - Dzięki, to wystarczy.
Do you have vegetarian dishes ? (DU ju HEW wedżyTErian DYszys) - Czy macie potrawy wegetariańskie ?
Will you have an appetizer ? (ŁYL ju HEW en EPEtajze) - Czy weĽmiesz przekąski ?
For dessert I'll have coffe and ice-cream (for dyZERT ajl HEW kofi and AJSkrim) - Na deser wezmę kawę i lody.
Enjoy your meal ! (ynDŻOJ jor MIL) - Smacznego !
Check please (CZEK pliz) - Poproszę rachunek.
Where can I find a fast food restaurant ? (ŁER ken aj FAJND e FAST fud RESTrant) - Gdzie mogę znaleĽć bar szybkiej obsługi ?
In the next block (yn de NEKST blok) - Za następną przecznicą.
I'll have a chicken sandwich, please (ajl HEW e CZYkyn SENłydż) - Poproszę kanapkę z kurczakiem.
How much is a hotdog ? (HAŁ macz yz e HATdog) - Ile kosztuje parówka z bułką ?
Two fifty (tu FYFty) - Dwa pięćdziesiąt.
I must go on a diet (aj MAST goł on e DAjet) - Muszę przejść na dietę.

Do góry   Kupowanie Żywności - Grocery Shopping:

Where is the nearest store selling grocery ? (ŁER yz de NYjerest szop SElyn GROŁserys) - Gdzie jest najbliższy sklep spożywczy ?
Where can I find a food store ? (ŁER ken aj FAJND e FUD stor) - Gdzie mogę znaleĽć sklep spożywczy ?
Can i help you ? (KEN aj HELP ju) - Czym mogę służyć ?
Yes, sour-cream please (jes SAŁE krim PLIZ) - Tak, poproszę śmietanę.
What kind of food do you like ? (ŁOT kajnd ow FUD du ju LAJK) - Jakie lubisz jedzenie ?
I eat fruit only (aj IT frut ONly) - Jem tylko owoce.
Would you like to have some apples and grapes ? (ŁUD ju LAJK sam Epyls end grejps) - Czy chcesz trochę jabłek i winogron ?
I'd rather have some bananas and peanuts (ajd RAwer HEW sam beNEnas and PIAnts) - Raczej wezmę banany i orzeszki ziemne.
What about vegetables ? (ŁOT eBAŁT WEdżytebelz) - A co z warzywami ?
We need to buy onions, tomatos, carrots, and potatoes (łi NID tu baj Aniens toMAtołs KErets and peTEJtołs) - Musimy kupić cebulę, pomidory, marchewkę i ziemniaki.
Do we need bread ? (DU łi NID bred) - Czy potrzebujemy chleb ?
Yes, and a few rolls (JES end e fju ROLS) - Tak, oraz kilka bułek.
Do we buy meat or fish today ? (DU łi baj MIT o FYSZ tuDEJ) - Kupujemy dzisiaj mięso, czy ryby ?
I feel like eating some chicken (aj FIL lajk Ityn sam CZYkyn) - Mam ochotę na kurczaka.
Why don't we make some pork chops ? (ŁAJ dołnt łi MEJK sam PORK czops) - Może zrobimy kotlety wieprzowe ?
And we boil some franks ! (end łi BOIL sam FRENKS) - I ugotujemy parówki.
Let's buy some cereal and candies for kids (lets BAJ sam SYrjel end KENdyz for kydz) - Kupmy dla dzieci płatki śniadaniowe i słodycze.
And for me shrimps and some veal (end for mi SZRYMPS end sam WIL) - A dla mnie krewetki i trochę cielęciny.
What do the Polish people like the most ? (ŁOT du de POlysz PIpyl lajk de MOŁST) - Co najbardziej lubią Polacy ?
Dumplings, stuffed cabbage, hunter's stew, and lobsters (DAMplyngs, staft KEbydż, HANters stju end LOBsters) - Pierogi, gołąbki, bigos i homary.
Aren't we forgetting anything ? (ARNT łi foGEtyn ENYfyn) - Czy niczego nie zapomnieliście ?
Of course. Eggs and cheese ! (ow KOrs EGZ end CZIZ) - Oczywiście ! Jajka i ser !

Do góry   Zwiedzanie Miasta - Touring The City:

When does our tour start ? (ŁEN daz ałe TUłe start) - Kiedy zaczyna się nasza wycieczka ?
Tomorrow at five A.M. (tuMOroł et FAJW ej em) - Jutro o piątej rano.
Where do we go first ? (ŁER du łi GOŁ ferst) - Gdzie najpierw pójdziemy ?
To the downtown (tu de DAŁNtałn) - Do śródmieścia.
What is that building ? (ŁOT yz det BYLdyn) - Co to za budynek ?
London stock exchange (LANdyn stok eksCZEJNDŻ) - Giełda londyńska.
Is this Nelson monument (yz dys NELson MOnjument) - Czy to jest pomnik Nelsona ?
No, this is Christopher Columbus (NOŁ dys yz KRYStofe koLAMbus) - Nie to jest Krzysztof Kolumb.
Where can I find a souvenir shop ? (ŁER ken aj FAJND e suweNYJE SZOP) - Gdzie mogę znaleĽć sklep z pamiątkami ?
Just around the corner (dżast eRAŁND de KOner) - Tuż za rogiem.
When was it built ? (ŁEN łoz yt BYLT) - Kiedy to zostało zbudowane ?
In the sixteenth century (yn de syksTINF SENczry) - W szestastym wieku.
This is where Princess Diana lived (dys YZ łer prynSES daJAna lywd) - Czy tutaj mieszkała księżniczka Diana ?
And where is she burried ? (end ŁER yz szi BEryd) - A gdzie ona jest pochowana ?
Here is the most famous bridge of the world (hyje YZ de mołst FEJmes BRYDŻ ow de ŁERLD) - Oto najsłynniejszy most świata.
How do you call it ? (HAŁ du ju KOL yt) - Jak się nazywa ?
Who painted this picture ? (HU PEJNtyd dys PYKcze) - Kto namalował ten obraz ?
What period does this sculpture date from ? (ŁOT PYJerjed daz dys SKALPcze dejt FROM) - Z jakiego okresu pochodzi ta rzeĽba ?
I'd like to see Egiptian mummies (ajd lajk tu SI yDŻYpszen MAmys) - Chciałbym zobaczyć mumie egipskie.
You need to go to the British Museum (ju NID to goł tu de BRYtysz mjuZYjem) - Musisz pójść do Muzeum Brytyjskiego.
How much does the admission cost ? (HAŁ macz daz de edMYszyn KOST) - Ile kosztuje wstęp ?
It's free (yts FRI) - Jest za darmo.
Is there a Polish speaking guide ? (yz dea e POŁlysz SPIkyn gajd) - Czy jest przewodnik mówiący po polsku ?
Only for an additional charge (ONly for en eDYszynel CZARDŻ) - Tylko za dodatkową opłatą.
What is worth seeing in Liverpool ? (ŁOT yz łerf SIyn yn LYVERpul) - Co warto zobaczyć w Liverpool ?
Everything (EWRYfyn) - Wszystko ?
How long will we stay in Oxford ? (HAŁ lon łyl łi STEJ yn OKSferd) - Jak długo zostaniemy w Oksfordzie ?
For two days (for TU dejz) - Przez dwa dni.
Will we be able to do some shopping ? (ŁYL łi bi EJbyl tu DU sam SZOpyn) - Czy będziemy mogli zrobić zakupy ?
That's why we are here ! (DETS łaj łi ar HYje) - Po to tu jesteśmy !
Will we have some free time ? (ŁYL łi HEW sam FRI tajm) - Czy będziemy mieli trochę wolnego czasu ?
Will we be seeing the Queen too ? (Łyl łi bi SIyn de kłin TU) - Czy zobaczymy także królową ?
Only her palace (ONly her PElys) - Tylko jej pałac.
My son wants to go to the zoo (maj san ŁONTS tu GOŁ tu de ZU) - Mój syn chce iść do ZOO.
Tell him the lion is very hungry today (TEL hym de LAjen yz wery HANgry tuDEJ) - Powiedz mu, że lew jest dzisiaj bardzo głodny.
When do we get back ? (ŁEN du łi GET bek) - Kiedy wracamy ?
At seven P.M. (et SEwyn pi em) - O siódmej wieczorem.

Do góry   Zakupy Ogólne - General Shopping:

How may I help you ? (HAŁ mej aj HELP ju) - W czym mogę służyć ?
I'm looking for a good camera (ajm LUkun for e gud KEmera) - Szukam dobrego aparatu fotograficznego.
Where ca I buy inexpensive computers ? (ŁER ken aj BAJ yneksPENsyw komPJUters) - Gdzie mogę kupić niedrogie komputery ?
Try that electrical appliance shop (CZRAJ det yLEKczrykal ePLAjens szop) - Spróbuj w tym sklepie z urządzeniami elektrycznymi.
I'd like to buy a coat for my wife (ajd LAJK to baj e KOŁT for maj ŁAJF) - Chciałbym kupić płaszcz dla mojej żony.
What size are you ? (ŁOT sajz ar ju) - Jaki masz rozmiar ?
Sorry, but I do not know my English size (SOry bat aj du not KNOŁ maj YNglysz sajz) - Przepraszam ale nie znam swojego angielskiego rozmiaru.
Can you measure me ? (KEN ju MEże mi) - Czy możesz mnie zmierzyć ?
This is too small for me (dys yz tu SMOL for mi) - To jest dla mnie za małe.
Do you have this shirt in other colors ? (du ju HEW dys SZERT yz Awe KOlors) - Czy macie tę koszulę w innych kolorach ?
Is it pure wool ? (yz yt PJUe łul) - Czy to jest czysta wełna ?
No, it's cotton (NOŁ yts KOton) - Nie, to jest bawełna.
Do you have larger sizes ? (du ju HEW LAdże SAJzys) - Czy macie większe rozmiary ?
Do you have anything less expensive (du ju HEW enyFYN les eksPENsyw) - Czy macie coś tańszego ?
These shoes are too tight (diz SZUZ ar tu TAJT) - Te buty są za ciasne.
Please show me that gold plated chain (pliz SZOŁ mi det GOLD PLEJtyd czejn) - Proszę mi pokazać tamten pozłacany łańcuszek.
Can I try it on ? (KEN aj CZRAJ yt on) - Czy mogę to zmierzyć ?
No problem (noł PROblem) - Nie ma problemu.
Is it on sale ? (yz yt on SEJL) - Czy to jest na wyprzedaży ?
Yes, the price has been reduced (jes de PRAJS hez byn ryDJUST) - Tak, cena jest obniżona.
Do you take credit cards ? (du ju TEJK KREdyt cards) - Czy przyjmujecie karty kredytowe ?
Cash only please ! (KESZ only pliz) - Tylko gotówkę proszę !
May I have the receipt ? (MEJ aj HEW de reSIT) - Czy mogę dostać rachunek ?
You gave me the wrong change (ju GEJW mi de RON czejndż) - ¬le mi wydałeś resztę.

Do góry   Na Poczcie - Post Office:

Where is the nearest post office ? (ŁER yz de NYjerest połst Ofys) - Gdzie jest najbliższa poczta ?
At Lawrence and Central (et LOrens end SENczral) - Przy Wawrzyńca i Centralnej.
How can I get there ? (HAŁ ken aj GET dea) - Jak tam dotrzeć ?
Where can I buy stamps and envelopes ? (ŁER ken aj BAJ stemps end ENwelops) - Gdzie mogę kupić znaczki i koperty ?
Where is a mail box ? (ŁER yz e MEJL boks) - Gdzie jest skrzynka na listy ?
How much is airmail to Poland ? (HAŁ macz yz erMEJL tu POŁlend) - Ile kosztuje poczta lotnicza do Polski ?
A twenty five penny stamp please (e TŁENty fajw peny STEMP pliz) - Poproszę znaczek za dwadzieścia pięć pensów.
Can I send a wire ? (KEN aj SEND e łaje) - Czy mogę wysłać telegram ?
Please fill out this telegram form (pliz FYL ałt dys TElegram form) - Proszę wypełnić ten blankiet telegraficzny.
How much do ten words cost ? (HAŁ macz du ten ŁORDS kost) - Ile kosztuje dziesięć słów ?
Where to ? (ŁER tu) - Dokąd ?
I need a money-order for a hundred pounds (aj NID e MAny oder for e HANdryd pałnds) - Potrzebuję przekaz pieniężny na sto funtów.
I'd like to send it registered mail (ajd lajk tu SEND yt reDŻISted mejl) - Chciałbym to wysłać jako list polecony.
How much will it cost to send this parcel to Poland ? (HAŁ macz łyl yt KOST tu SEND dys PARsyl tu POŁlend) Ile będzie kosztowało nadanie tej paczki do Polski ?
What's inside ? (ŁOTS ynSAJD) - Co jest w środku ?
Can I pick up my package ? (KEN aj pyk AP maj PEkydż) - Czy mogę odebrać paczkę ?
Your I.D. please (jor aj DI pliz) - Proszę o dowód tożsamości.

Do góry   W Banku - At the Bank:

When does the bank open ? (ŁEN daz de BANK OŁpen) - O której otwiera się bank ?
Where ca I exchange money ? (ŁER ken aj eksCZEJNDŻ MAny) - Gdzie mogę wymienić pieniądze ?
W want to cash a check (aj łont tu KESZ e czek) - Chcę wymienić czek na gotówkę.
I want to change a hundred dollars into marks (aj łont tu CZEJNDŻ e HANdryd DOlers yntu MARKS) - Chcę zamienić sto dolarów na marki.
Sing here (SAJN hyje) - Podpisz tutaj.
What is the exchange rate today ? (ŁOT yz de eksCZEJNDŻ rejt tuDEJ) - Jaki jest dzisiaj kurs wymiany ?
What is your fee ? (ŁOT yz jor FI) - Jaką pobieracie opłatę ?
Please give me a few pounds in coins (pliz GYW mi e fju PAŁNDS yn koins) - Proszę dać mi kilka funtów w monetach.
Could I have some change, please (KUD aj HEW sam CZEJNDŻ pliz) - Czy mogę dostać trochę drobnych ?
How much will i get for a thousand Polish zloty ? (HAŁ macz łyl aj GET for e FAŁzend POŁlysz zloty) - Ile dostanę za tysiąc polskich złotych ?
Has some money arrived for me ? (HEZ sam MAny eRAJWD for mi) - Czy przyszły dla mnie pieniądze ?
Who can give me some information on opening an account ? (HU ken GYW mi sam ynforMEJszyn on OŁpenyn en eKAŁNT) - Kto może udzielić mi informacji o otworzeniu konta ?
Checking or saving ? (CZEkyn o SEJwyn) - Czekowego, czy oszczędnościowego ?
Does anyone here speak Polish ? (daz ENYłan hyje SPIK POŁlysz) - Czy ktoś tutaj mówi po polsku ?
Everybody ! (EWRYbady) - Wszyscy !
What's the minimum deposit to open an account ? (ŁOTS de myNYmum dePOzyt tu OŁpen en eKAŁNT) - Jaka jest minimalna wpłata przy otwieraniu konta ?
You need two identification documents (ju NID tu ajdentyfiKEJszyn DOkjuments) - Potrzebne są dwa dowody tożsamości.
Give me only large bills (GYW mi ONly ladż BYLS) - Proszę dać mi tylko duże banknoty.
Where is the cashier's window ? (ŁER yz de keSZYjez ŁYNdoł) - Gdzie jest kasa ?
What amount do you want to deposit ? (ŁOT eMAŁNT du ju łont tu dyPOZYT) - Jaką sumę chesz zadeponować ?

Do góry   Na Posterunku Policji - Police Station:

Call the police ! (KOL de poLYS) - Wezwij policję !
I have to call my lawyer (aj HEW tu KOL maj LOjer) - Muszę zadzwonić do swojego adwokata.
You better call the consulate (ju BEte kol de KONsjulet) - Lepiej zadzwoń do konsulatu.
What happened ? (ŁOT HEpend) - Co się stało ?
My wallet was stolen (maj ŁOlyt łoz STOŁlen) - Ukradziono mój portfel.
I'd like to report an accident (ajd lajk tu riPORT en Eksydent) - Chciałbym zgłosić wypadek.
I have nothing to do with it (aj HEW naFYN tu DU łidh yt) - Nie mam z tym nic wspólnego.
I'm innocent (ajm Ynosent) - Jestem niewinny.
This man is bothering me (dys MEN yz BAweryn mi) - Ten człowiek mi się naprzykrza.
I was mugged and robbed (aj łoz MAGT and ROBT) - Zostałem ograbiony i pobity.
I lost my passport (aj LOST maj PASport) - Zgubiłem swój paszport.
Where do you come from ? (ŁER du ju KAM form) - Skąd pochodzisz ?
I didn't do it (aj dydnt DU yt) - Ja tego nie zrobiłem.
That car hit me (det KAR hyt mi) - Ten samochód mnie potrącił.
Do you have an insurance ? (du ju HEW en YNszurens) - Czy masz ubezpieczenie ?
Where the lights on ? (ŁER de lajts ON) - Czy światła były zapalone ?
How fast were you going ? (HAŁ fast łer ju GOłyn) - Jak szybko jechałeś ?
Ninety kilometers per hour (najnty kiLOmiters per AŁE) - Dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
What were the weather conditions ? (ŁOT łer de ŁEwe konDYszyns) - Jakie były warunki pogodowe ?
It was dark, but the pavement was dry (yt łoz DARK bat de PEJWment łoz dżraj) - Było ciemno, ale nawierzchnia była sucha.
Leave me alone or I'll call the police (LIW mi eLON o ajl KOL de POlis) - Zostaw mnie w spokoju, albo wezwę policję.

Do góry   U Lekarza i w Szpitalu - Doctors and Hospitals:

I am very sick (aj em WEry syk) - Jestem bardzo chory.
I am in pain (aj em yn PEJN) - Strasznie mnie boli.
I need help (aj NID help) - Potrzebuję pomocy.
Is anybody hurt ? (yz ENYbody hert) - Czy ktoś jest ranny ?
Call the ambulance (KOL de EMbjulens) - Wezwij karetkę pogotowia.
My friend is unconscious (maj FREND yz anKONszys) - Mój przyjaciel jest nieprzytomny.
Where is there a hospital ? (ŁER yz dea e HOSpytal) - Gdzie znajduje się szpital ?
When does the doctor have office hours ? (ŁEN daz de DOKte hew Ofys Ałez) - Kiedy przyjmuje lekarz ?
I haven't felt well the last few days (aj hewynt FELT łel de last FJU dejz) - Nie czuję się dobrze od kilku dni.
My stomach hurts (maj STOmyk herts) - Boli mnie brzuch.
Did you throw up ? (DYD ju froł AP) - Czy wymiotowałeś ?
I have a headache and dirrahea (aj HEW e HEdejk end dareYJA) - Boli mnie głowa i mam biegunkę.
I've caught a cold (ajw KOT e KOŁLD) - Złapałem przeziębienie.
I can't sleep (aj KENT slip) - Nie mogę spać.
I have chills and I've got a severe pain here (aj HEW czyls end ajw GOT e seWYje pejn hyje) - Mam dreszcze i tutaj mnie bardzo boli.
Could you give me a prescription for antibiotic ? (KUD ju GYW mi e prysKRYPszyn for entybaJOtyk) - Czy możesz dać mi receptę na antybiotyk ?
Where is the nearest pharmacy ? (ŁER yz de NYjerest FARmasy) - Gdzie jest najbliższa apteka ?
Please give me something for a toothache (pliz GYW mi samFYN for e TUFejk) - Proszę dać mi coś na ból zemba.
Do I need a prescription for this medicine ? (du aj NID e prysKRYPszyn for dys MEdysyn) - Czy potrzebuję receptę na to lekarstwo ?
I'm feeling a little better (ajm FIlyn e LYtyl BEte) - Czuję się trochę lepiej.

Do góry   W Teatrze i w Kinie - Theatre and Movies:

What's on tonight ? (ŁOTS on tuNAJT) - Co grają dziś wieczorem ?
When does the performance start ? (ŁEN daz de peFOmens start) - Kiedy zaczyna się przedstawienie ?
Where can you get tickets ? (ŁER ken ju GET TYkyts) - Gdzie można dostać bilety ?
Are there still tickets available for tomorrow ? (ar dea styl TYkyts eWEJlebyl for tuMOroł) - Czy są jeszcze bilety na jutro ?
I'm sorry, we are sold out (ajm SOry łi ar SOLD ałt) - Przykro mi, wszystkie miejsca są sprzedane.
Two tickets in the middle row, please (tu TYkyts yn de MYdyl roł pliz) - Dwa bilety w środkowym rzędzie poproszę.
What's on tonight at the movies ? (ŁOTS on tuNAJT et de MUwis) - Co dzisiaj wieczorem grają w kinie ?
What time does the box office open ? (ŁOT tajm daz de BOKS ofys OŁpen) - O której otwierają kasę ?
What time does the film start ? (ŁOT tajm daz de FYLM start) - O której godzinie zaczyna się film ?
How long is the picture ? (HAŁ lon yz de PYKcze) - Jak długo trwa film ?
I'd like to see "Hamlet" (ajd lajk tu SI HEMlet) - Chciałbym zobaczyć "Hamleta".
I didn't know you like Shakespeare (aj dydnt NOŁ ju lajk SZEJKSpyje) - Nie wiedziałem, że lubisz Szekspira.
What sort of play is it ? (ŁOT sort ow PLEJ yz yt) - Jaka to jest sztuka ?
I think it's a comedy (aj FYNK yts e KOmedy) - Myślę, że to jest komedia.
Who is in it ? (HU yz yn YT) - Kto w niej występuje ?
Two very famous actors (tu wery FEJmes EKtez) - Dwóch bardzo znanych aktorów.
I'd like to reserve one ticket for the Saturday show (ajd lajk tu ryZERW łan TYkyt for de SEterdy szoł) - Chciałbym zarezerwować bilet na sobotnie przedstawienie.
May I please have a programme (MEJ aj pliz HEW e PROgram) - Poproszę program.
Where can I check my coat ? (ŁER ken aj CZEK maj KOŁT) - Gdzie mogę zostawić płaszcz ?
How much are the tickets in the circle ? (HAŁ macz ar de TYkyts yn de SERkyl) - Ile kosztują bilety na balkonie ?
We'd better go to the opera (łid BEte GOŁ tu de Opera) - ChodĽmy lepiej do opery.

Do góry   Rozrywki Sportowe - Phisical Activities:

Where can we go swimming ? (ŁER ken łi GOŁ SŁYmyn) - Gdzie możemy popływać ?
On the beach (on de BICZ) - Na plaży.
Is there a swimming pool nearby ? (yz dea e SŁYmyn pul NYJEbaj) - Czy jest tutaj w pobliżu basen ?
Indoor or outdoor ? (YNdor o AŁTdor) - Kryty czy otwarty ?
How deep is the water (HAŁ dip yz de ŁOter) - Jak głęboka jest woda ?
Five feet (FAJW fit) - Pięć stóp.
Can we swim nude ? (KEN łi słym NJUD) - Czy możemy się kąpać nago ?
I'd like to rent a boat (ajd lajk tu RENT e bołt) - Chciałbym wynająć łódĽ.
Would you keep an eye on my gear ? (ŁUD ju KIP an aj on maj GYje) - Czy możesz popilnować moich rzeczy ?
I'd like to go water skiing (ajd lajk tu GOŁ ŁOter skyin) - Chciałbym pojeĽdzić na nartach wodnych.
I'd like to see that game (ajd lajk tu SI det GEJM) - Chciałbym zobaczyć ten mecz.
What about a car race ? (ŁOT eBAŁT e KAR rejs) - A może wyścig samochodów ?
Where is the soccer field ? (ŁER yz de SOke fild) - Gdzie jest boisko piłkarskie ?
What's the score ? (ŁOTS de SKOr) - Jaki jest wynik ?
Two to one for the Russians (TU tu ŁAN for de RAszyns) - Dwa do jednego dla Rosjan.
Let's go biking (lets GOŁ BAJkyn) - ChodĽmy pojeĽdzić na rowerze.
I'd rather go bowling (ajd RAwe goł BOŁlyn) - Wolę iść na kręgle.
Do you like riding a motorcycle ? (du ju LAJK rajdyn e MOŁTOsajkyl) - Czy lubisz jeĽdzić na rowerze ?
I like driving a car more (aj lajk DŻRAJwyn e kar MOR) - Wolę prowadzić samochód.
I used to practise speed way and wrestling (aj just tu PREKtys SPID łej end RESTlyn) - Kiedyś uprawiałem żużel i zapasy.
And I was good at basketball (end AJ łoz gud et BASketbol) - A ja byłem dobry w koszykówce.
Do you enjoy watching horse races ? (du ju ynDŻOJ łoczyn HORS rejsys) - Czy lubisz oglądać wyścigi konne ?
I prefer gambling in casino (aj priFE GEMblyn yn kaSInoł) - Wolę hazard w kasynie.